Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP Quản lý Quỹ VinaWealth

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
VinaWealth Equity Opportunity Fund
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉLầu 5, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38 27 85 35
+84 (8) 38 27 85 36

Email
Website
info@vinawealth.com.vn
www.vinawealth.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Thành lập và quản lý Quỹ đầu tư đại chúng dạng Quỹ Mở Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và Tư vấn đầu tư.
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 38 27 85 35
info@vinawealth.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật