Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ88, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 3.7718989
+84 (4) 3.7718899

Email
Website
msb@msb.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Tiền gửi tiết kiệm Sản phẩm thẻ Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ hoàn thuế GTGT Dịch vụ tài khoản Sản phẩm cho vay Sản Phẩm đầu tư Sản phẩm Bảo hiểm (Bancassurance)
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (4) 3.7718989
msb@msb.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật