Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Tnhh Vị Hảo

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thực phẩm chế biến

Địa chỉTổ 1, Khu Phố Phước Hải, Thị Trấn Thái Hòa Huyện Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 362 6638 – 362 6668
+84 (650) 362 6679

Email
Website
INFO@CHILIVIHAO.COM
www.chilivihao.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
3700630122
3700630122

Lĩnh vực hoạt động
sản xuất các loại gia vị
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (650) 362 6638 – 362 6668
INFO@CHILIVIHAO.COM

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật