Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thực phẩm chế biến

Địa chỉ1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3896 6835
+84 (8) 38960013

Email
Website
colusa@comifood.com
www.comifood.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304517551
0304517551

Lĩnh vực hoạt động
Mì Ăn Liền và Phở Ăn Liền
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 3896 6835
colusa@comifood.com

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật