Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
DNTN TmDv L & C

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Văn phòng phẩm - Văn hóa phẩm

Địa chỉ375 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38105852
+84 (8) 38121573

Email
Website
lc_tbvpp@hcm.fpt.vn
www.lcnew.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Văn Phòng Phẩm