Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Tnhh MTV TM DV SX Song Anh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Dệt may - Thời trang - Nguyên phụ liệu may mặc

Địa chỉ752/18 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 6293.5290
+84 (8) 6296.4960

Email
Website
info@songanhsmt.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sx v? các lo?i nhãn hi?u Freasy, Jfreshy, ADOLA