Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Tnhh Việt Cali

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Công nghệ thông tin

Địa chỉ402 Lê Hồng Phong, Phong 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3830 2712
+84 (8) 38353 876

Email
Website
quangvietcali@gmail.com
www.vietcali.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Mua bán, kinh doanh máy tính Laptop