Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Bảo Thy Hotel - Entertainment

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Địa chỉ38, La Văn Cầu, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (64) 3.586.551-3.526.555

Email
Website
hoaithu@baothyhotel.com
www.baothyhotel.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
khách sạn