Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Tổng Công Ty Lương thực miền Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nông - Lâm nghiệp

Địa chỉ42 Chu Manh Trinh, P. Bến Nghé, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3.8230243 - 3.8292342
+84 (8) 3.8298001 - 3.8292344

Email
Website
vanphong@vsfc.com.vn
www.vinafood2.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
xuất khẩu gạo.
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 3.8230243 - 3.8292342
vanphong@vsfc.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật