Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉTháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 22205544
+84 (4) 22200399

Email
Website

www.bidv.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Tải chính ngân hàng
PR doanh nghiệp
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (4) 22205544

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật