Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH SX – TM Cẩm Đạt

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Bao bì - In ấn - Tạo mẫu

Địa chỉLô E, KCC Hoàng Gia, Long An, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (72) 3751132
+84 (72) 3751633

Email
Website
info@camdaglassco.com.
www.camdaglassco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
bao bì thủy tinh
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (72) 3751132
info@camdaglassco.com.

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật