Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Đông Á

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Bao bì - In ấn - Tạo mẫu

Địa chỉĐường Nguyễn Xiển - Phường Vĩnh Hải - TP Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (58) 3 831613
+84 (58) 3 831957

Email
Website
dopack@khatoco.com.
www.donga.khatoco.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất bao bì các loạ
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (58) 3 831613
dopack@khatoco.com.

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật