Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AN PHONG

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
AN PHONG INVESTMENT CORPORATION
Thương mại - Dịch vụ

Địa chỉ3 đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3 834 20 02
+84 (8) 3 834 20 01

Email
Website
anphong@maximark.com.vn
www.maximark.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh Siêu thị Thương hiệu maximark