Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân Hàng TMCP Phương Tây - Western Bank

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Western Joint Stock Commercial Bank
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ127 Lý Tự Trọng, Phường An Phú , Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (710) 373 2424.
+84 (710) 373 1768

Email
Website
welcome@westernbank.vn
www.westernbank.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn. Cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với các thành phần kinh tế và cá nhân; và góp vốn liên doanh. Dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ và dịch vụ kiều hối. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Phát hành thẻ thanh toán.