Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY BẢO VỆ AN NINH CHUYÊN NGHIỆP

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Professional Services Corporation
Thương mại - Dịch vụ

Địa chỉQuang Vinh - TP. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (61) 3847632
+84 (61) 843614

Email
Website
bayvn@prosecurityvn.com
www.http://prosecurityvn.com/

Số ĐKKD
Mã số thuế
3600985192
3600985192

Lĩnh vực hoạt động
Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Vũ Ngọc Bảy
Tổng Giám Đốc

Điện thoại
Email
0936435222
bayvn@prosecurityvn.com

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật