Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Hoa Binh Rubber Joint stock Company
Nhựa - Cao su

Địa chỉXã Hòa Bình – Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (64) 3872104 - 3873482
+84 (64) 3873495

Email
Website
horuco@horuco.com.vn
www.horuco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
4903000095
*****

Lĩnh vực hoạt động
Khai thác, thu mua và chế biến mủ cao su (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).