Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp TM DV Thiết Bị Giám Sát Bảo Toàn

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Điện - Điện tử

Địa chỉ300D.08 Lô D Khu 300 Bến Chương Dương , Cầu Kho, Q. 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3837 1234 - 3837 2345
+84 (8) 3837 1333

Email
Website
baotoan@baotoan.com.vn
www.baotoan.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0306191418
0306191418

Lĩnh vực hoạt động
Thiết bị giám sát, báo trộm, báo cháy, thiết bị âm thanh
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 3837 1234 - 3837 2345
baotoan@baotoan.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật