Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Nguyễn Khuyến

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ136, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3.8.426.026

Email
Website
contact@tuthucnguyenkhuyen.edu.vn
www.tuthucnguyenkhuyen.edu.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Giáo dục