Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH TM DV Bảo vệ Đất Thép

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thương mại - Dịch vụ

Địa chỉ45-Hòa Bình-Phường Phú Trung-Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8)

Email
Website
info@datthep.com
www.datthep.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
4102010877
*****

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ bảo vệ