Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Toàn Diện Quốc Tế Vạn Phước

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ15 N3, ngõ 113 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 2210 9408

Email
Website
support@vanphuoc.edu.vn
www.vanphuoc.edu.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản phẩm, dịch vụ giáo dục