Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH TMDV Huỳnh Mai Trần

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉ323 Bùi Đình Túy, phường 24 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 35118769

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304872154
0304872154

Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh dược phẩm