Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Vi Sinh Môi Trường

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉ138/31 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 36017025 - 36017026
+84 (8) 625.88044

Email
Website
visinhmoitruong.ltd@gmail.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật - Xử lý nước thải, rác thải, chất thải. - Sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường - Tư vấn về môi trường