Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Thép Toàn Thắng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Nội thất

Địa chỉ8/42 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38 44 33 04
+84 (8) 38 456 092

Email
Website
ToanThangSteel@hcm.fpt.vn
www.theptoanthang.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
051788
051788

Lĩnh vực hoạt động
Nhập khẩu và chuyên doanh sắt công nghiệp, sắt xây dựng.
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Ðoàn Danh Tuấn
Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 38 44 33 04
ToanThangSteel@hcm.fpt.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật