Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH San Hà

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thực phẩm chế biến

Địa chỉSố 951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39810082
+84 (8) 39814733

Email
Website
sales@sanha.vn
www.sanha.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia cầm tươi, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu.