Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (VN)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thực phẩm chế biến

Địa chỉkm194 TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (22) 3.866065
+84 (22) 3866184

Email
Website
bosuamocchau@gmail.com
www.mocchaumilk.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Chăn nuôi bò, sản xuất sữa
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Trần Công Chiến
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Điện thoại
Email
+84 (22) 3.866065
bosuamocchau@gmail.com

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật