Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Thành Đồng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
THANH DONG SECURITY COMPANY LIMITED
Thương mại - Dịch vụ

Địa chỉ116B Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 54336282 – 54336292
+84 (8) 54336269

Email
Website
thanhdongsecurity@gmail.com
www.baovethanhdong.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0303099118
0303099118

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ bảo vệ