Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Tin Học Thành Nhân

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Công nghệ thông tin

Địa chỉ174 - 176 - 178 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39 250 259 - 39 25 25 29
+84 (8) 3925 0140

Email
Website
thanhnhan@tnc.com.vn
www.tnc.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0302802641
0302802641

Lĩnh vực hoạt động
Máy tính thương hiệu TNC, Dịch vụ bảo hành sửa chữa máy tính
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 39 250 259 - 39 25 25 29
thanhnhan@tnc.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh