Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH TMDV Tin Học Phương Thịnh Phát

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
PHUONG THINH PHAT INFORMATICS CO.,LTD
Công nghệ thông tin

Địa chỉ160/29 Lê Thúc Hoạch, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3 847 2113
+84 (8) 3 847 2335

Email
Website
bao.dv@phuongthinhphat.net
www.phuongthinhphat.net - www.phuongthinhphat.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0 3 0 4 0 1 9 7 2 5
0 3 0 4 0 1 9 7 2 5

Lĩnh vực hoạt động
sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 3 847 2113
bao.dv@phuongthinhphat.net

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
  • Hệ Thống Gọi Y Tá PTP-INTERCOM
  • Sổ Khám Bệnh Điện Tử PTP-SC
  • Đầu Đọc Thẻ PTP - READER Rev.A