Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trung tâm tiếng Nhật Tokyo - Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại và Tư Vấn Nhật Linh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ8Đ Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 39381609

Email
Website
nhatngutokyo@yahoo.com.vn
www.nhatngutokyo.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Đào tạo tiếng nhật